Arenduse müügilepingu kvaliteedinõuded

Kui lepingu ese ehk võõrandatav eluruum projektile ei vasta, siis eeldatakse, et lepingulisi kvaliteedinõudeid on rikutud. Kui müüja soovib väita vastupidist, peab ta oma väite ise suutma tõendada. Asjaolu, kas ehitisel on kasutusluba või mitte,...

Arenduse müügilepingu kvaliteedinõuded

Kui lepingu ese ehk võõrandatav eluruum projektile ei vasta, siis eeldatakse, et lepingulisi kvaliteedinõudeid on rikutud. Kui müüja soovib väita vastupidist, peab ta oma väite ise suutma tõendada. Asjaolu, kas ehitisel on kasutusluba või mitte, ei oma keskset tähendust – kasutusloa väljastamine ei muuda ehitise tegelikke omadusi.

The post Arenduse müügilepingu kvaliteedinõuded appeared first on RMP.ee.