RMP

Vajadused ja heaolu muutuvas töökeskkonnas

Nutiseadmed, ergonoomilised töövahendid ja keskkond, millest mõnekümne aasta eest tööl ei osatud unistada, on muutunud enesestmõistetavaks....

Mille poolest erineb ülevaatus auditist?

Audit kui ka ülevaatus on kindlustandvad teenused. Erinevus seisneb eelkõige kindluse ulatuses. Auditi aruandes annab audiitor teada,...

Viisid, kuidas keskkonnasõbralikuma kontori poole püüelda

Lõppenud aasta üks kuumimaid globaalseid märksõnu oli keskkonnateadlikkus ning kindlasti jätkub sama teema üle arutlemine käesoleval...

New Frontier Services OÜ pakub tööd PEARAAMATUPIDAJALE

Vaheldusrikkas pearaamatupidaja rollis koostad aastaaruandeid vastavuses IFRSiga, assisteerid finantsjuhti finantsanalüüsi protsessis,...

Millal peab tegema andmekaitsealase mõjuhinnangu?

Isikuandmete kaitse üldmääruse sätted põhinevad riskijuhtimise põhimõtetel. Ettevõtja tegeleb igapäevaselt riskide hindamisega, ohjamisega,...

Füüsilise isiku üüritulu maksustamine ja deklareerimine

Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel. Sõlmides üürilepingu juriidilise...

Ettevõtete erakogude andmed on statistikas hädavajalikud

Statistika on üks infoallikas, mille alusel saab teha ühiskondlikke otsuseid. Mida ulatuslikumalt on võimalik statistika tegemiseks...

Muudatus, mis puudutab kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemist

Küsimus: ehitusettevõtja palub täpsustada seadusemuudatust, mis käsitleb töökeskkonna keemilisi ohutegureid ja selle seotus ehitusega....

Muutusid töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Küsimus: ehitusettevõtja palub täpsustada seadusemuudatust, mis käsitleb töökeskkonna keemilisi ohutegureid ja selle seotus ehitusega....

Olulisemad muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel

Tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2018. aastaga. Samuti on ära toodud muudatused,...

Mida teha, kui töö kahjustab tervist?

Töö käigus võib juhtuda õnnetusi ja olla kokkupuuteid mõne töökeskkonna ohuteguriga, mis omakorda võib kaasa tuua tööst põhjustatud...

Ümbrikupalga kontrollide tulemusena määrati eelmisel aastal juurde 8,2 miljonit eurot makse

Maksu- ja tolliameti töötajad viisid 2019. aastal läbi 906 tööjõumaksudega seotud kontrolli, mille tulemusena määrati kokku juurde...

Raamatupidamise sise-eeskiri, kas seadusest tulenev tüütu kohustus?

Ettevõtte jaoks on oluline hästi läbimõeldud ja üles ehitatud infosüsteem, mille allüksuseks on raamatupidamine, mis omakorda tagab...

RMP.ee maksuskoop 20.-26. jaanuar

Miski ei lähe nii kiiresti mööda kui kallistus. Aga nagu lõhn, nagu heli, on kallistus ainuke mälestus, mille saame elust kaasa võtta,...

Jõulutunnel, muud annetused ja maksusoodustused

Jõulud ja aastavahetus on aeg, mil inimeste süda on lahkemas meeleolus ja paljud tahaks andmisrõõmu kogeda. Võib-olla tuleb üllatusena,...

Seesam Insurance AS võtab tööle RAAMATUPIDAJA

Sinu töö eesmärk on teostada raamatupidamiskandeid, mis on seotud personali- ja palgaarvestuse, sissetulevate ja väljaminevate maksete...