RMP

Barona Eesti OÜ pakub tööd RAAMATUPIDAJALE

Barona Eesti klient Magrat Management OÜ pakub tööd kogemustega raamatupidajale, kelle ülesanneteks on raamatupidamisarvestuse teostamine,...

Kuidas rääkida töötasust?

Töötasuvestlused on võimalus pühendumuse ning paremate suhete kasvatamiseks töötajatega. Keerutamiste aeg töötasu ümber on möödas....

Uued nõuded Eestis krüptoraha litsentse omavatele ettevõtetele

Eesmärgiks on tugevdada rahapesu andmebüroo positsiooni krüptorahaga seotud ettevõtetele litsentside andmise ja nende järelevalve...

Sünnitus-, lapsendamis- ja koondamishüvitiselt tulumaksu ümberarvestamine tagasiulatuvalt alates 01.01.2018

Tagasiulatuvalt on õigus 2018. aasta ja 2019. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioone muuta ning taotleda tulumaksu ümberarvestamist...

Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev jaanuaris

Teabepäev toimub 30. jaanuaril 2020 kell 09.00-13.00, Karamelli 6, Tallinn, töötukassa koolitusklassis, 6-korrusel. Eesti töötukassa...

Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati saab tasuta tellida riigiportaalist

Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendusseritifkaati saab tellida endale ja oma alla 19aastasele lapsele riigiportaali eesti.ee...

Depressiivne väliskeskkond hoiab Eesti hinnakasvu vaos

Statistikaameti teatel olid Eesti tarbijahinnad 2019. aasta viimasel kuul 0,3 protsenti väiksemad kui novembris. Kõige suuremad muutused...

Automatiseeritud otsus koos profiilianalüüsiga

Küsimus: mis on automatiseeritud otsus ja profiilianalüüs ning millistel tingimustel on automatiseeritud otsuste tegemine koos profiilianalüüsiga...

RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 1. nädal 2020

MAKSUNDUS Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 “Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide...

Liitu Tartu Ülikooli majandusarvestuse kaugkoolituskursustega 27. jaanuarini

Tartu Ülikooli kaugkoolituse kevadsemestri 2020 täiendusõpperühmad alustavad Tallinnas 6. veebruaril 2020. Lõpueksamid toimuvad 6....

Oluline maksuvaba tulu arvestamisel

2018. aastast alates sõltub sissetulekust maksuvaba tulu summa. Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on...

Teadlikkus pensionireformist on madal

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse uuringu kohaselt on Eesti elanike teadlikkus pensionireformist madal, seda eriti majanduslikult...

Ühisvara ja lahusvara – lühidalt ühisvara koosseisu määramisest

Enne ühisvara jagamist määratakse kindlaks ühisvara koosseis vara omandamise ajal kehtinud seaduse alusel. Iga võetud kohustust hinnatakse,...

Välismaalased esitasid elamisloa taotlusi Eestis ettevõtluseks ja töötamiseks sisserände piirarvust rohkem

2020. aasta alguseks on politsei- ja piirivalveametile esitatud sisserände piirarvust rohkem ehk 1378 elamisloa taotlust siin töötamiseks...

Kliendi tööplaani eksport ja märkmete salvestamine

Kliendiga tehtud kokkulepetest saab hea ülevaate kliendi tööde plaanist. Lisaks selgele pildile Ukus on võimalik tööde plaan eksportida...

E-riigi Akadeemia SA pakub tööd RAAMATUPIDAJALE

Raamatupidaja tegeleb igapäevase raamatupidamisega, sisestab raamatupidamiseks vajalikke andmeid vastavatesse programmidesse ja dokumendihaldussüsteemi,...