Ebaseadusliku riigiabi nõue Tartu Agro vastu osutus kardetust väiksemaks

Riigilt sümboolse summa eest hulga maid rentinud Tartu Agro peab maaeluministeeriumi plaani järgi tagasi maksma pool miljonit eurot, kuigi Euroopa Komisjon hindas ebaseadusliku abi 1,2 miljonile eurole, ettevõte peab tagasinõudmist pankrotistavaks.

Ebaseadusliku riigiabi nõue Tartu Agro vastu osutus kardetust väiksemaks
Riigilt sümboolse summa eest hulga maid rentinud Tartu Agro peab maaeluministeeriumi plaani järgi tagasi maksma pool miljonit eurot, kuigi Euroopa Komisjon hindas ebaseadusliku abi 1,2 miljonile eurole, ettevõte peab tagasinõudmist pankrotistavaks.