Kui palju nõukogude vägesid ja sõjatehnikat Eestis tegelikult oli?

Kusagil 1990. aastate algupoolel ilmus ajalehes Eesti Ekspress pikk tabel okupatsioonivägedest Eestis, kus oli välja toodud nende vägede paiknemiskohad ja neis olevate mundrikandjate arvukus.

Kui palju nõukogude vägesid ja sõjatehnikat Eestis tegelikult oli?
Kusagil 1990. aastate algupoolel ilmus ajalehes Eesti Ekspress pikk tabel okupatsioonivägedest Eestis, kus oli välja toodud nende vägede paiknemiskohad ja neis olevate mundrikandjate arvukus.