Määrus (EL) 2019/631, mis uuel aastal ka Eesti autoturgu raputab, on meie vabaduse hind

17. aprillil 2019 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2019/631, millega kehtestati uued sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normid. Määrus toob rea olulisi muutusi, mis autotootjate ja -müüjate elu kohati peapeale...

Määrus (EL) 2019/631, mis uuel aastal ka Eesti autoturgu raputab, on meie vabaduse hind
Määrus (EL) 2019/63117. aprillil 2019 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2019/631, millega kehtestati uued sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normid. Määrus toob rea olulisi muutusi, mis autotootjate ja -müüjate elu kohati peapeale pöörab. Ka Eesti autoturul. Euroopa Liidu kliimastrateegia eesmärk on 2050. aastaks kasvuhoonegaaside (CO2) netokogused nulli viia ja muuta kogu transpordisektor heitevabaks. Selle [...]

Source