Riik lihtsustas reisiettevõtjana tegutsemise nõudeid

Reedel jõustusid turismiseaduse muudatused, millega lihtsustati reisiettevõtjate tagatise nõudeid firmadele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid. Edaspidi ei pea ettevõtja omama 13 000 euro suurust minimaalset tagatist, kuid...

Riik lihtsustas reisiettevõtjana tegutsemise nõudeid
Reedel jõustusid turismiseaduse muudatused, millega lihtsustati reisiettevõtjate tagatise nõudeid firmadele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid. Edaspidi ei pea ettevõtja omama 13 000 euro suurust minimaalset tagatist, kuid üldine tagatise kohustus säilib, teatas majandus- ja kommuniktasiooniministeerium.

Muudatuse eesmärk on lihtsustada ettevõtjate tegevust Eestis osutatavate reisiteenuste pakkumisel ja luua reisiettevõtluseks paindlikumad tingimused," ütles majandusministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving.

Varasemalt pidid kõik seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvad ettevõtjad omama minimaalselt 13 000 euro suurust tagatist. Muudatuse kohaselt ei rakendu minimaalse tagatise nõue enam juhul, kui seotud reisikorraldusteenuseid osutatakse üksnes Eestis.

Talvingu sõnul võib ainult Eesti-siseseid teenuseid pakkuva ettevõtja tegelik tagatise vajadus olla oluliselt väiksem, kui siiani kehtinud määr ette nägi. Muudatus aitab nende ettevõtjate kulutusi vähendada.

Seaduses täpsustati reisiettevõtja tegevusalade liigitust ja edaspidi võetakse arvesse, kas reisiteenuseid osutatakse Eestis või väljaspool. Ettevõtjad, kes soovivad pakkuda üksnes Eestis osutatavaid seotud reisiteenuseid ning tugineda lihtsustatud tagatise nõuetele, peavad registris muutma valitud tegevusala. Muudatus puudutab ettevõtjaid, kes pakuvad reisijatele samaks reisiks erinevaid reisiteenuseid, nt reisibürood, vedajad, majutusettevõtjad, autorendiettevõtjad ja muude turismiteenuste pakkujad.

Ettevõtja tagatis peab ka edaspidi olema piisav, et võimaliku maksejõuetuse korral täita kõik turismiseadusest tulenevad kohustused reisijate ees. Ettevõtja täpne tagatisvajadus sõltub tema poolt reisijate ees võetud kohustuste ulatusest ja on niisiis iga ettevõtja puhul erinev.

Seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate ettevõtjate tagatise kohustus tuleneb 2018. aasta 1. juulil jõustunud EL-i pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivist ja selle eesmärk on tagada reisijate majandushuvide kaitse.

Üheks eesmärgiks on tagada ka reisijate kaitse olukorras, kus seotud reisikorraldusteenustes sisalduv reisiteenus jääb osutamata reisiettevõtja maksejõuetuse tõttu. Reisijate kaitse tagamiseks on loodud kõikides liikmesriikides vastav tagatiste süsteem. Eestis on kõnealused kohustused üle võetud turismiseadusesse ning täitmist kontrollib tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.