Valitsuse korraldus eriolukorra kohta: liikumispiirangud ja saartega liiklus

Valitsus teatas, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab:

Valitsuse korraldus eriolukorra kohta: liikumispiirangud ja saartega liiklus
Valitsus teatas, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab: